2024. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Veterinārmedicīnas likumā par kaķu un mājas (istabas) sesku apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Saite: https://likumi.lv/ta/id/20436