Cilda

Informējam, ka pārejas periodā datu migrācijas procesā tika koriģēti govju un kazu laktāciju dati atbilstoši dzīvnieku reģistra datiem un standartlaktācijām govīm 240-305 dienu un kazām 150-240 dienu periodā.