Informējam, ka no š. g. 1. jūlija tiek pārtraukta klientu pieņemšana Valmierā, Saldū, Talsos un Preiļos.

Turpmāk 1 – 2 reizes mēnesī organizēsim LDC darbinieku klātienes pieņemšanu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) telpās un bibliotēkās, lai arī attālāko pagastu lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem nodrošinātu iespēju saņemt LDC pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

Pieņemšanas grafiks būs pieejams sadaļā Konsultāciju punkti: https://www.ldc.gov.lv/lv/konsultaciju-punkti

Tālr. 67095069, 67095062