Bioloģiskās saimniecības ganāmpulka pamatdatos ir pievienota informācija par derīgu Bioloģiskās ražošanas sertifikātu, kā arī iespēja apskatīt tā saturu.

Mājas lapas autorizētajā sadaļā Karte -> Bioloģiskā lauksaimniecība -> Sertifikātu saraksts publicēts visiem autorizētajiem lietotājiem pieejams Aktīvo bioloģisko operatoru sertifikātu saraksts. BIO sertifikāta datus var atvērt un apskatīt.

Neautorizētiem lietotājiem sertifikātu saraksts pieejams LDC mājas lapas publiskajā daļā Reģistri un statistika -> Bioloģiskā lauksaimniecība -> Sertifikātu saraksts.

Jauni sertifikāti LDC datubāzē tiek pievienoti no Eiropas Komisijas datubāzes reizi diennaktī; dati pieejami par sertifikātiem, kas izdoti, sākot ar 2023. gadu.