Pateicamies visiem, kas aizpildījuši un iesnieguši anketu “Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves”!

Uzmanību!

Ja novietnē mainījies lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas veids un/vai kūtsmēslu uzglabāšanas veids, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ne retāk kā reizi trijos gados par to informē Datu centru, aizpildot Infrastruktūras anketu.

Pamats: 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

Tālr. 67027240, 22019664

Sīkāk lasīt šeit: https://www.ldc.gov.lv/lv/novietnu-infrastruktura