Lūdzu, neaizmirstiet pārbaudīt, vai šogad jūsu novietnē ir jāveic veterinārie izmeklējumi!
Informācija par obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē (vaislas buļļiem būs identifikācijas numurs) ir apskatāma LDC mājas lapas publiskajā sadaļā REĢISTRI UN STATISTIKA – VETERINĀRIJA (Excel tabula)  vai  autorizētajā sadaļā novietnes datos. Vaislas buļļiem informācija ir apskatāma arī dzīvnieka datos.
Izmeklējumi zirgiem uz Zirgu infekciozo anēmiju (INAN) tiks publicēti vēlāk.