Par Saistītā ienākumu atbalsta pārbaudēm saimniecībās

Dzīvnieku īpašniekiem, kas pieteikušies Saistītajam ienākumu atbalstam 2024. gadā:

  • Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) deleģēto funkciju un vienošanos par sadarbību, Lauksaimniecības datu centrs 03.06.2024. uzsāk fiziskās pārbaudes ganāmpulku novietnēs.

Informācija par Saistītā ienākuma atbalsta nosacījumiem šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/media/8802/download?attachment .

Pārbaužu pamats: 2014. gada 17. jūlija Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014; 2014. gada 11. marta Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014; 2023. gada 18. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 198 ”Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.