Pārskats par stāvokli ganāmpulkā

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.07.2022. ir jāiesniedz no 01.07.2022. līdz 31.07.2022. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem (briežiem u.c.).

Ar šo Pārskatu ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā vai mobilajā lietotnē e-LDC.

LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā:
Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/ > Uz Novietnes žurnālu > Suga “Citas sugas” > Pārskats par stāvokli ganāmpulkā

e-LDC mobilajā lietotnē:

Iesniegt ziņojumu > Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – autentifikācijai var izmantot savu i-banku. Lai juridiskas personas (ganāmpulku īpašnieki) saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietošanai, nepieciešams iesniegums Datu centram. Informācija šeit: https://ldc.gov.lv/lv/par-elektronisko-zinojumu-ievades-sistemu#ko-var-pazinot-ezis/

Spēkā ir arī veidlapas, ja nav iespējas paziņot elektroniski – https://ldc.gov.lv/lv/veidlapu-paraugi-un-aizpildisanas-kartiba Nr. 7.2; veidlapas var sūtīt pa pastu.

Tālr. konsultācijām: 67027240 vai 22019664.