Piena liellopu/kazu pārraugiem par jaunām iespējām piena pārraudzības sistēmā CILDA

Pārraudzības sistēmā CILDA (https://muvis.ldc.gov.lv/Cilda/ ) > Pārraudzība > Plāna atribūtu rediģēšana (pēdējā sadaļa Plāna atribūti) pārraugam būs iespējams norādīt/atzīmēt šādas iespējas:

  1. Pārraudzības uzdevumā iekļaut vai neiekļaut dzīvniekus, kas tikko atnesušies (dzīvnieki ar jaunpienu) un/vai dzīvniekus ar prognozēto atnešanos.
  1. Pārraudzības uzdevumu saņemt e-pastā agrāk par 7 dienām pirms kontroles.
  1. Visas pārraudzības atskaites saņemt uz e-pastu.

Plašāku skaidrojumu skatīt LDC mājaslapā > Noderīgi > CILDA >  Biežāk uzdotie jautājumi piena pārraudzībā CILDA > Jaunas iespējas pārraudzības sistēmā  jeb: https://www.ldc.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-piena-parraudziba-cilda#jaunas-iespejas-parraudzibas-sistema


!!! Izmaiņas par pārraudzības uzdevuma un atskaišu izsūtīšanu uz pasta adresi.

  • Šobrīd vēl pārraudzības uzdevumi tiek izsūtīti uz pasta adresi, ja uzdevuma saņemšanas metode norādīta “Automātiski: pa pastu”. Uzdevums tiek izsūtīts uz norādīto pasta adresi 7 dienas pirms plānotās kontroles.
  • Atskaites netiek un netiks sūtītas uz pasta adresēm.
  • No 2024. gada maija plānots pārtraukt turpmāk izsūtīt pārraudzības uzdevumus uz pasta adresēm. Lūgums pārraugiem jau laicīgi izvēlēties citas atskaišu saņemšanas metodes (manuāli vai e-pastā).