Informējam, ka Latvijas Vēstnesī 28.06.2022 ir publicēti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas stāsies spēkā 1. jūlijā.

Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju no 01.07.2022 varēs veikt praktizējošs veterinārārsts, kas ir noslēdzis līgumu ar LDC un ir reģistrējies PVD kā veterinārmedicīniskā prakses iestāde.

MK noteikumi Nr. 359 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"