Informējam, ka maksājumu moduļa darbība mobilajā lietotnē e-LDC ir atjaunota un rēķinus ir iespējams apmaksāt.