Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" paredz aktualizēt Datu centra maksas pakalpojumu cenrādi un nodrošināt maksas pakalpojumus atbilstoši izmaksu pieaugumam, kā arī precizēt Datu centra sniegto pakalpojumu veidus un papildināt tos ar jauniem pakalpojumiem.

Grozījumi cenrādī paredz arī nošķirt pakalpojumus, ko pakalpojuma saņēmējs var veikt elektroniski tiešsaistē, un pakalpojumus, ko Datu centrs apstrādā, pamatojoties uz klātienē iesniegtu vai dokumenta veidā saņemtu iesniegumu.

Piemēram, reģistrējot jaunu ganāmpulku vai novietni elektroniski tiešsaistē, maksa turpmāk būs 10,30 eiro, bet klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma – 20,00 eiro. Līdz šim maksa par jauna ganāmpulka vai novietnes reģistrāciju bija 5,69 eiro.

Maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu palielināsies no septiņiem eiro līdz deviņiem eiro, bet injicējamā mikročipa cena palielināsies no 6,84 eiro līdz 9,38 eiro.

Savukārt maksa par zirga standarta identifikācijas dokumentu būs 18,25 eiro, bet par izvērstu identifikācijas dokumentu 25,84 eiro. Līdz šim zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana maksāja 10,00 eiro.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz esošajam sarakstam pievienot jaunus dzīvnieku identifikācijas līdzekļus un ar tiem saistītas preces, kā arī mainīt esošo identifikācijas līdzekļu cenas.

Grozījumi paredz cenrādī atsevišķi izdalīt liellopu, aitu un kazu parastos un elektroniskos identifikācijas līdzekļus, kā arī dzīvnieku identifikācijas līdzekļus DNS, TSU vai TST analīžu noņemšanai. Papildus ir noteiktas cenas arī elektronisko identifikatoru nolasītājiem.

Grozījumi stājas spēkā 2023. gada 21.janvārī.