Svarīga informācija biškopjiem

13.05.2023. spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

Noteikumi paredz, ka biškopim septiņu dienu laikā pēc pagaidu pārvietošanas, izmantojot LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, ir jāsniedz informācija, ja bišu stropus laikā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto ārpus novietnes uz pagaidu atrašanās vietu augu apputeksnēšanai vai produkcijas ražošanai.