Svaru Pasaule

Svaru pasaule ir mainījusi atrašanās vietu un jaunā adrese ir Mārupē. Informācija ir pieejama mājas lapā  https://svp.lv/