VPVKAC

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā ar pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā uzsāk pilotprojektu.

Turpmāk tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1 – 2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem –  lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai no 2025. gada šādu pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.

LDC organizēs klientu klātienes konsultācijas gan VPVKAC, gan turpinās apmācības bibliotēkās. Saraksts ar pieņemšanas vietām un laikiem pieejams šeit: LDC . Informācija par VPVKAC: VARAM

Pilotprojekts sāksies 2024. gada jūlijā un ilgs līdz šī gada beigām.