Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana ir pamats precīzai ganāmpulka dzīvnieku un ganāmpulka datu uzskaitei, analīzei un sekmīgai šo datu izmantošanai.

Individuāla un precīza lauksaimniecības dzīvnieku identifikācija ļauj ražotājiem izmantot un analizēt pieejamos datus par katru dzīvnieku, izsekot dzīvnieku izcelsmi vairākās paaudzēs, dzimšanas datumus, ražošanas datus, veselības vēsturi un daudz citas svarīgas informācijas.

Lauksaimniecības dzīvnieku identifikācija nodrošina to, ka kompetentās dzīvnieku veselības iestādes var ātri un efektīvi piemērot slimību profilakses un kontroles pasākumus, kas paredzēti ES dzīvnieku veselības noteikumos, un atvieglo dzīvnieku izsekojamību un to pārvietošanu dalībvalstīs vai starp tām.

Vairāk informācijas skatīt šeit:
https://food.ec.europa.eu/animals/identification_en?prefLang=lv&etrans=lv