Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 (ISO 11784 & 11785) paredzēts elektronisko krotāliju HDX un FDX-B RFID nolasīšanai liellopiem, aitām, kazām un mikročipu nolasīšanai zirgiem un suņiem.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  Jāiesniedz rakstisks pieprasījums ( Iesniegums NR.1)Lauksaimniecības datu centrā (LDC) par mikročipu nolasītāju iegādi.
  Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu nolasītāju var pasūtīt autorizētajā sadaļā Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.

 2. Apstrādes solis
  Pakalpojuma pieprasītājam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz iesniegumā norādīto epastu vai kontaktinformācijas adresi.

 3. Saņemšanas solis
  Pēc maksājuma saņemšanas mikročips (-i) tiek piegādāti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs991.97 EUR

Saņemt pakalpojumu