Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievestos vaislas dzīvnieki un/vai vaislas materiālus ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā septiņu dienu laikā pēc notikuma, t.i. pēc ievešanas Latvijā.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:
  LDC veidlapa " Ziņojums dzīvnieku ievešanai vai izvešanai no valsts" vai paškopējoša Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, Liellopa pases oriģināls (izdevusi attiecīgas valsts kompetenta iestāde),Iekšējās tirdzniecības sertifikāta (INTRA) kopija (izdevusi attiecīgas valsts kompetenta iestāde).
  Zootehniskā sertifikāta kopija, buļļiem DNS izmeklējums.

  2. Pakalpojums ietver arī citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrāciju.

 2. Datu reģistrēšana
  Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un rēķina apmaksas, ievesto vaislas dzīvnieku un/vai vaislas materiālu dati tiks reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā.

 3. Reģistrēto datu apskate
  Dzīvnieku īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, autorizējoties www.ldc.gov.lv mājas lapā, var pārliecināties un pārbaudīt, vai visi dati par ievestiem lauksaimniecības dzīvniekiem un/ vai vaislas materiālu ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrs informācijas sistēmā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrācija2.11 EUR
Citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrācija2.11 EUR

Saņemt pakalpojumu