Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēts ganāmpulks Lauksaimniecības datu centrā pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa par ganāmpulka stāvokli uz norādīto datumu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    1. Izziņu par dzīvnieku skaitu un stāvokli ganāmpulkā var pieprasīt: Autorizējoties www.ldc.gov.lv / Vienotā pieteikšanās sistēmā sadaļā/ Iesniegumi.

    2. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks.

    3. Ja izziņu pieprasa elektroniskā dokumenta vai papīra formā, izziņa tiek sagatavota atbilstoši pieprasīšanas izvēlei, tikai pēc rēķina apmaksas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā)9.97 EUR

Saņemt pakalpojumu