Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēta novietne Lauksaimniecības datu centrā, pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa par dzīvnieku skaitu un stāvokli novietnē.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    1. Izziņu par dzīvnieku skaitu un stāvokli Novietnē var pieprasīt: Autorizējoties www.ldc.gov.lv / Vienotā pieteikšanās sistēmā / sadaļā Iesniegumi.
    2.Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.

    3. Pēc maksājuma saņemšanas iestādes kontā tiek sagatavota atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā)4.98 EUR
Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā)21.34 EUR
Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase4.27 EUR
Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā)14.23 EUR

Saņemt pakalpojumu