Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Novietne ( Objekts) – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka pienākums ir reģistrēt novietni.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Jaunu Novietni var reģistrēt / Autorizējoties www.ldc.gov.lv/Vienotā pieteikšanās sistēmā/ Sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu Novietnes kartīti
  ( Iesniegums Nr.5)
  2. Fiziskas personas var reģistrēt jaunu Novietni - LDC mobilajā lietotnē E-LDC
  3. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs, jaunu novietni var reģistrēt tiešsaistē Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Jaunas novietnes (objekta) reģistrācija elektroniski tiešsaistē10.30 EUR
Jaunas novietnes (objekta) reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu