Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzņēmums, kas nodarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5.panta 1.punktā minētajām dzīvnieku barības primārās ražošanas darbībām, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona Datu centrā iesniedz iesniegumu primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrēšanai.
Informācija parāda dzīvnieku barības apritē iesaistītos atzītos un reģistrētos uzņēmumus, ņemot vērā to darbības veidus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz vai jāiesūta aizpildīts un parakstīts iesniegums primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Dati par reģistrētam personām Lopbarības ražošanā ir publicēti iestādes tīmekļvietnē: https://registri.ldc.gov.lv/

Saņemt pakalpojumu