Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai. Adreses vai kontaktpersonas maiņa.
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, jāiesniedz pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju. Pilnvarojums ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.
Ganāmpulka datu izmaiņu reģistrēšanu Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
!!!! Maksa netiek piemērota, ja ganāmpulks tiek likvidēts vai ir mainīta informācija par saziņas kanāliem (telefons ; e-pasts).

Procesa apraksts

 1. Aizpildīta Ganāmpulka kartīte
  1. Pārmaiņas ganāmpulka datos var reģistrēt: Iesniegums ganāmpulka reģistrēšanai vai pārmaiņām
  2. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs pārmaiņas ganāmpulka datos var īpašnieks tiešsaistē Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
  3. Maksājums jāveic pēc rēķina saņemšanas.
  Pārmaiņas ganāmpulka datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.

 2. Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pārmaiņu reģistrācija elektroniski tiešsaistē ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos9.44 EUR
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu