Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja dzīvnieku ( liellopu) izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpasūta Liellopa pasi Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  Pakalpojumu var pieprasīt tikai elektroniskajā ziņošanas sistēmā.
  LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji liellopu pasi var pieprasīt autorizētajā sadaļā Pasūtījumi.

 2. Apstrādes solis
  Pēc pieprasījuma apstrādes lietotājam tiek sagatavots rēķins par apmaksu un nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja e pastu.

 3. Saņemšanas solis
  Pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši norādītai pieprasīšanas izvēlei, pēc klienta vēlmes tiek nosūtīts pa pastu vai kurjeru, vai saņemtas klātienē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)7.42 EUR
Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)7.42 EUR

Saņemt pakalpojumu