Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas aizstājējdokumentus izgatavo , saskaņā ar REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris),
ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regulu)

Procesa apraksts

 1. Pieprasīt zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentu
  Iesniegt iesniegumu (Iesniegums LDC NR. 1.) ar pieprasījumu izgatavot zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentu, klāt pievienojot aizpildītu zirga reģistrācijas kartīti (oriģinālu), ko parakstījis un apzīmogojis vērtešanas eksperts.
  Zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas aizstājējdokumentus izgatavo , saskaņā ar REGULAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris),
  ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regulu)

 2. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta sagatavošana
  Pēc dokumentu saņemšanas tiek sagatavots rēķins vai informācija par apmaksu, ja maksājums ir veikts tiešsaistē, nosūtīta dzīvnieka īpašniekam uz norādīto e- pastu vai norādīto adresi.

 3. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta nosūtīšana
  Pēc apmaksas saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs izsniedz Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentu īpašniekam atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Maksājumi

PozīcijaCena
Individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments)18.25 EUR