Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.ldc.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LDC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem mājaslapas senākos jaunumos, kam nav tikai dekoratīva nozīme trūkst alternatīvā teksta, kas aizvieto informāciju attēlā. Turpmākajiem jaunumiem šī kļūda tiks novērsta
  • Tīmekļvietnē tiek publicēti video, kas ievietoti YouTube platformā, šajos video materiālos lietotie teksti/subtitri ir atvērti – nav nolasāmi ar ekrāna lasītājiem. Video materiāliem nav audio. Pārskatot video pamācībās tiks pievienota tekstuāla informācija aprakstā un aizvērtajos subtitros.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.04.2023. Izvērtēšanu veica Dāvis Kalniņš, Informatīvo sistēmu izstrādes nodaļas vadītāja vietnieks un Andrejs Vanags, datu bāzes vadītājs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:


Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LDC rakstot:

pasts@ldc.gov.lv vai zvanot pa tālr. 67027240
 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@ldc.gov.lv

Tālrunis: 67027240

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.
 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Andrejs Vanags, datu bāzes vadītājs.

E-pasts: andrejs.vanags@ldc.gov.lv

Tālrunis: 67095056

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Jeļena Čeliševa, Informācijas tehnoloģiju un atbalsta nodaļas vadītāja, tālr.: 67095027, jelena.celiseva@ldc.gov.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Jeļena Čeliševa, Informācijas tehnoloģiju un atbalsta nodaļas vadītāja.