Nodaļas mērķis: Ganāmpulku, novietņu, lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku reģistru, reģistrēšanas un identifikācijas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem.

Nodaļas galvenie uzdevumi:

  • Informācijas sniegšana, un sagatavošana par reģistrētiem lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem, ganāmpulkiem, novietnēm, par dzīvnieku veselības statusiem, veterinārajiem izmeklējumiem;
  • Sertificēto personu, lopbarības ražotāju datu uzskaite un reģistrēšana;
  • Sadarbība ar Pārtikas un veterināro dienestu, BIOR, LAD un citām saistošajām institūcijām, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus;
  • Īpašnieku un citu saistošo personu apmācība par lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku reģistru;
  • Līdzdalība likumdošanas izstrādāšanā.

Darbinieki

Mairita Elbrete

Nodaļas vadītāja
mairita.elbrete [at] ldc.gov.lv

Ilona Trukšāne

Vecākā referente, nodaļas vadītājas vietniece
ilona.truksane [at] ldc.gov.lv

Baiba Dzene

Vecākā referente
baiba.dzene [at] ldc.gov.lv

Mudīte Pulle

Vecākā referente
mudite.pulle [at] ldc.gov.lv