Lūdzu, neaizmirstiet pārbaudīt, vai šogad jūsu novietnē ir jāveic veterinārie izmeklējumi!

Informācija par veicamajiem izmeklējumiem novietnē, tai skaitā arī uz dzīvnieku (vaislas buļļi, zirgi), ir apskatāma LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā tikai pie novietnes datiem (Novietņu reģistrā) vai publiskajā sadaļā Veterinārija - Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē, ievadot novietnes numuru.