Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) izveidota, lai paziņotu dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, iesniegtu Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (Cūkas, savvaļas dzīvnieki, bišu saimes),nosūtīt iesniegumu iestādei par dzīvnieku reģistru un pasūtītu identifikācijas līdzekļus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā. Lai uzsāktu darbu sistēmā, ir jāpieprasa autorizācijas pieeja.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  1. Aizpildītu Iesnieguma veidlapu Nr. 2.1. var iesniegt :
  - Autorizējoties Lauksaimniecības datu centrs mājas lapā, izmantojot Vienoto pieteikšanās sistēmu;
  - Iestādes E-adresē
  Klātienē: iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem.

  2 Iesnieguma veidlapu NR.2.1. par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanu aizpilda un paraksta tikai ganāmpulka īpašnieks.

  3.Uzmanību!!! Iesniegumu paraksta ganāmpulka īpašnieks vai ganāmpulka ( juridiskās personas) paraksttiesīgā persona. Pa pastu sūtītus iesniegumus un autorizētās paroles pieprasījumus nereģistrē!

 2. Saņemšanas solis
  Datu ievades tiesības tiek piešķirtas 10 ( darba dienu) laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas un apstrādes.
  Autorizācijas parole tiek nosūtīta ganāmpulka īpašniekam vai viņa pilnvarotajai personai saskaņā ar iesniegumu, atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu