Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēts ganāmpulks Lauksaimniecības datu centrā pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa par ganāmpulka stāvokli uz norādīto datumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Izziņu par dzīvnieku skaitu un stāvokli ganāmpulkā var pieprasīt: Autorizējoties www.ldc.gov.lv / Vienotā pieteikšanās sistēmā sadaļā/ Iesniegumi.

  2. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks.

  3. Ja izziņu pieprasa elektroniskā dokumenta vai papīra formā, izziņa tiek sagatavota atbilstoši pieprasīšanas izvēlei, tikai pēc rēķina apmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums ( Veidlapa Nr.1)

Normatīvie akti

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā)4.98 EUR
Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā)21.34 EUR
Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase4.27 EUR
Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā)14.23 EUR

Saņemt pakalpojumu