Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Liellopa pase ir dzīvnieka identifikācijas dokuments, kuru var pieprasīt dzīvnieka īpašnieks, ja dzīvnieks tiek izvests uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, vai pēc īpašnieka pieprasījuma.
Dzīvnieka ( -u) īpašnieks Liellopa pasi var pasūtīt elektroniski, ja ir Autorizētās sadaļas lietotājs.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  1.LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji pieprasa Liellopu pasi autorizētajā sadaļā: Pasūtījumi.

  2.Ja dzīvnieka īpašnieks nav Elektroniskās sistēmas lietotājs, tad ir jāraksta iesniegums Lauksaimniecības datu centram par Liellopa pases izgatavošanu:
  1. Aizpildītu Iesnieguma veidlapu Nr. 3 var iesniegt :
  1.1. Autorizējoties Lauksaimniecības datu centrs mājas lapā, izmantojot Vienoto pieteikšanās sistēmu;
  1.2. Iestādes E -adresē.

 2. Apstrādes solis
  Pēc pieprasījuma apstrādes lietotājam tiek sagatavots rēķins par apmaksu un nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja e pastu. Pakalpojuma rēķinu var apmaksāt tiešsaistē.

 3. Saņemšanas solis
  Pēc rēķina apmaksas tiek izgatavota Liellopa pase( -es) un nosūtītas atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā1.80 EUR
Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā1.80 EUR

Saņemt pakalpojumu