Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu (7 dienu laikā kopš notikuma), elektroniski var paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņu) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (cūkas, bišu saimes, mājputni u.c. citu sugu dzīvnieki), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti.
Iespējams ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus, pasūtīt liellopu pases eksportam, apmaksāt rēķinus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju. Juridiskām personām jāpieprasa autorizētā pieeja.
Lietotāji 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  -Jebkurš notikums ar dzīvnieku jāpaziņo 7 dienu laikā.
  - Sadaļā iesniegumi var nosūtīt iesniegumu datu labošanai vai pieteikt pakalpojumu.
  - Sadaļā "Pasūtījumi" var izvēlēties identifikācijas līdzekļus un preces. Preču izvēlēs gadījumā pieteikumā obligāti jānorāda piegādes veids no saraksta.
  - Izmantojot mobilo aplikāciju E-LDC

 2. Apmaksa
  1. Ja pieteikts pakalpojums vai pasūtītas prece ( -es) lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekam uz saziņai norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pilna informācija par pasūtījumu un rēķins apmaksai.
  2. Klients apmaksā pakalpojumu atbilstoši priekšapmaksas rēķinam

 3. Pakalpojuma saņemšana
  1. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks uz saziņai norādīto e-pasta adresi saņem paziņojumu par pieprasītā pakalpojuma izpildi.
  2. Pakalpojums vai prece tiek izniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu