Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu (7 dienu laikā kopš notikuma), elektroniski var paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņu) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (cūkas, bišu saimes, mājputni u.c. citu sugu dzīvnieki), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti.
Iespējams ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus, pasūtīt liellopu pases eksportam, apmaksāt rēķinus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju. Juridiskām personām jāpieprasa autorizētā pieeja.
Lietotāji 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  -Jebkurš notikums ar dzīvnieku jāpaziņo 7 dienu laikā.
  - Sadaļā iesniegumi var nosūtīt iesniegumu datu labošanai.
  - Sadaļā "Pasūtījumi" var izvēlēties identifikācijas līdzekļus un preces. Preču izvēlēs gadījumā pieteikumā obligāti jānorāda piegādes veids no saraksta.
  - Izmantojot mobilo aplikāciju E-LDC

 2. Apmaksa
  1. Ja pasūtītas preces lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekam uz saziņai norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pilna informācija par pasūtījumu un rēķins apmaksai.
  2. Klients apmaksā pakalpojumu atbilstoši priekšapmaksas rēķinam

 3. Pakalpojuma saņemšana
  1. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks uz saziņai norādīto e-pasta adresi saņem paziņojumu par pieprasītā pakalpojuma izpildi.
  2. Pakalpojums vai prece tiek izniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Krotālijas un citas preces, pakalpojumi0.00 EUR
Briežiem un citām sugām (lielās krotālijas)1.40 EUR
Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) steidzami ( vienas darba dienas laikā)9.86 EUR
Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)7.06 EUR
Elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem))6.84 EUR
Elektronisko mikročipu nolasītājs RS420 vai analogs830.00 EUR
Elektronisko mikročipu nolasītājs Global-Scan GS110 vai analogs125.50 EUR
Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām)4.27 EUR
Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā)5.69 EUR
Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā5.00 EUR
Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā5.15 EUR
Elektronisko mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs220.00 EUR
Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija) steidzami9.86 EUR
Cūkām (mazās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.17 EUR
Cūkām (lielās krotālijas)steidzami ( vienas darba dienas laikā)1.00 EUR
Cūkām (lielās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.30 EUR
Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā2.69 EUR
Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā3.25 EUR
Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā3.10 EUR
Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)0.73 EUR
Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)1.00 EUR
Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)1.09 EUR
Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.23 EUR
Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.30 EUR
Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.17 EUR
Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai3.80 EUR
Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai2.35 EUR
Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai2.35 EUR
Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)5.20 EUR
Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)7.45 EUR
Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)4.50 EUR
Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā)1.14 EUR
Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā0.48 EUR
Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā1.80 EUR
Papildu apzīmējums jau apzīmētam dzīvniekam (maza, standarta vai apaļa krotālija)2.25 EUR
Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām)4.90 EUR
Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām)5.00 EUR
Cūku krotāliju ieliekamā pistole63.51 EUR
Neapdrukātas lielās krotālijas0.90 EUR
Neapdrukātas mazās krotālijas0.75 EUR
Krotāliju zīmulis4.34 EUR
Briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas)0.80 EUR
Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā2.82 EUR
Aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās) Steidzami2.32 EUR
Cūkām (apaļās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā0.23 EUR

Saņemt pakalpojumu