Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt sniegt pakalpojumu(-us) lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, snieguma pārbaudē un pārraudzībā, mākslīgā apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā ir jāsaņem sertifikāts.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  1. Jāiesniedz Pieteikums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā: klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas.
  Jāpievieno informācija par maksājumu:
  2. Dokumentus var iesniegt autorizējoties: https://info.ldc.gov.lv/login.php/ Vienotā pieteikšanās sistēmā sadaļā Iesniegumi/ pievienojot aizpildītu Pieteikumu , izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas
  2.1. vai pa pastu pievienojot aizpildītu Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas.
  3. Apmaksa par sertifikātu ieskaitāma Lauksaimniecības datu centrs kontā:
  Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
  PVN maks. Nr. 90001840100
  Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
  Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
  Ieņēmumu kods: 21499
  BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķī jānorāda: Par sertifikātu un sertifikāta saņēmēja Vārds, Uzvārds (ja apmaksu veic cita persona).
  4. Eksāmena datums tiek paziņots uz Pieteikumā norādīto saņemšanas kanālu.
  4.1. Ja eksāmens netiek nokārtots, to var kārtot atkārtoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc eksāmena nokārtošanas Datu centrs (3) triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā.
  https://registri.ldc.gov.lv/lv/sertificeto_personu_saraksts
  Pēc personas pieprasījuma Datu centrs izgatavo un izsniedz sertifikātu (papīra dokumenta formā) atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 3. Nozares asociācijas kontaktinformācija
  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
  Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
  Tālr. +371 26311133
  http://www.losp.lv/

Maksājumi

PozīcijaCena
Sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darbam, tostarp atkārtoti32.00 EUR

Saņemt pakalpojumu