Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām (turpmāk – biedrība) un krustojuma cūku audzētāju organizācijām (turpmāk – organizācija), kas vēlas darboties Latvijas teritorijā un realizēt audzēšanas programmu ir jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs), lai atzītu biedrību vai organizāciju un apstiprinātu audzēšanas programmu.
Biedrību un organizāciju atzīst un to izstrādātās audzēšanas programmas apstiprina Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) izveidota šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

Procesa apraksts

 1. Iesniegt iesniegumu Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
  1. Biedrība vai organizācija iesniedz Komisijai iesniegumu (turpmāk – Iesniegums vai Iesniegumi): Biedrība vai organizācija iesniedz komisijai iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu (1. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Organizācijas vai Biedrības iesniegtos dokumentus izskata komisija, saskaņā ar nolikumu. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) direktora apstiprināts nolikums ir
  publicēts LDC tīmekļvietnē https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizac…. Jaunām organizācijām tiek piemērota reģsitrēšanas maksa, saskaņā ar Iestādes cenrādi.
  Apmaksa par jaunas organizācijas atzīšanu ieskaitāma Lauksaimniecības datu centrs kontā:
  Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
  PVN maks. Nr. 90001840100
  Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
  Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
  Ieņēmumu kods: 21499
  BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķī jānorāda: Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšana

 3. Atzītas biedrības vai organizācijas statusa paziņošana
  LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības vai organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto biedrību un organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizac…

 4. Nozares asociācijas kontaktinformācija
  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
  Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
  tālr. +371 2631 1133