Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgās sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu, ir jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai reģistrētu organizāciju.

Procesa apraksts

 1. Iesniegt iesniegumu šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
  1. Organizācija iesniedz iesniegumu par reģistrēšanu saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība” un iesniegumam pievieno:
  1.1. ciltsdarba nolikuma kopiju;
  1.2. sarakstu ar organizācijas sastāvā esošām audzētavām. norādot nosaukumu, īpašnieku (vārdu, uzvārdu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.
  2. Iesniegumus sagatavo rakstiski – vai nu papīra, vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Iesnieguma izvērtēšana un izskatīšana komisijā
  Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē organizācijas iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par organizācijas reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt organizāciju un lēmumu paziņo organizācijai. Komisija izvērtē iesniegumu ar saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”

 3. Atzītas Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētājuorganizācijas statusa paziņošana
  Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, LDC piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba-organizacijas

 4. Nozares asociācijas kontaktinformācija
  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
  Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
  tālr. +371 2631 1133

Maksājumi

PozīcijaCena
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas reģistrācija24.44 EUR