Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu, ir jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai atzītu un apstiprinātu organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu.
Organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu apstiprina LDC izveidota organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

Procesa apraksts

 1. Iesniegt iesniegumu vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
  1. Organizācija iesniedz LDC komisijai iesniegumu
  ( (turpmāk – Iesniegums):
  1.1. Organizācija iesniedz iesniegumu par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu, saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība” 2. pielikumu par:
  1.1.1. organizācijas atzīšanu;
  1.1.2. audzēšanas programmas apstiprināšanu;
  1.1.3. audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu.
  2. Iesniegumus sagatavo rakstiski – vai nu papīra, vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu izvērtē un apstiprina LDC izveidota organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) direktora apstiprināts nolikums ir
  publicēts LDC tīmekļvietnē: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba-organizacijas

 3. Atzītas organizācijas statusa paziņošana
  LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietni: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba-organizacijas

 4. Nozares asociācijas kontaktinformācija:
  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
  Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
  tālr. +371 2631 1133
  http://www.losp.lv/

Maksājumi

PozīcijaCena
Tādas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas atzīšana, kas īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu95.40 EUR