Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu (Zirga pasi), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā.

Procesa apraksts

 1. Iesniegt aizpildītu un parakstītu Zirga reģistrācijas kartīti
  Zirga īpašnieks iesniedz aizpildītu Zirga reģistrācijas kartīti, ko parakstījis un apzīmogojis vērtešanas eksperts.
  Pirmreizējai apzīmēšanai zirga reģistrācijas kartīte ir pieejama pie vērtēšanas ekspertiem.

 2. Rēķina sagatavošana
  Pēc Zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas tiek sagatavots rēķins vai informācija par apmaksu, ja maksājums ir veikts tiešsaistē, nosūtīta dzīvnieka īpašniekam uz norādīto e- pastu.

 3. Zirga pases nosūtīšana
  Pēc apmaksas saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs nosūta Zirga pasi dzīvnieka īpašniekam atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana10.00 EUR

Saņemt pakalpojumu