Publikācijas datums:
LDC 2018/4
noslēdzies
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
I iepirkuma daļa – pārtraukta, pamtojoties uz MK not. Nr. 107 39.punktu. II iepirkuma daļa SIA “iSoft Solutions”
Līguma termiņš
48 mēneši
Kontakti

Solvita Sondore-Rožeka

solvita.sondore-rozeka [at] ldc.gov.lv

Saskaņā ar Kandidātu atlases nolikumu