Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu

Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par administratīvā sloga vienkāršošanu, kādu lauksaimniekiem Eiropas Savienībā rada procedūras un noteikumi, kas saistīti ar finansiālo atbalstu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kā arī ar citiem ES noteikumiem par pārtiku un lauksaimniecību. Tiešsaistes aptauju var aizpildīt līdz 8. aprīlim.

Vairāk:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024 vai EU Survey - Survey (europa.eu)