Juridisko personu ievērībai!

Informējam, ka juridiskām personām, kurām Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēts ganāmpulks, pirms saimnieciskās darbības pārtraukšanas un uzņēmuma likvidācijas Uzņēmumu reģistrā ir jāsakārto dzīvnieku reģistra dati Lauksaimniecības datu centrā!

Uzņēmumu reģistrā nav likvidējams uzņēmums (zemnieku saimniecība, biedrība, SIA, akciju sabiedrība u.c.), ja tā īpašumā ir jebkādi lauksaimniecības dzīvnieki un nav reģistrēta to likvidēšana vai īpašnieka maiņa.