Informējam, ka no 15.02.2023. LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā Lapas kartei ir jauns vizuālais izskats:

LDC mājas lapas autorizētās sadaļas lietotājiem!

Klienti var saņemt konsultācijas un atbildes uz jautājumiem: