Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Datu labošana uz iesnieguma pamata veiktiem labojumiem ( tsk. skaitā elektroniskajā ziņojumu sistēmā iesniegtiem iesniegumiem) dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā, piemēro maksu saskaņā ar LDC cenrādi.
Elektroniskās ziņošanas sistēmas lietotāji bezmaksas 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma par datu labošanu saņemšana
    Iesniegumā vai Elektroniskā ziņošanas sistēmā sadaļā iesniegumi lietotājs sniedz informāciju, kādi dati par dzīvnieku, ganāmpulku vai novietni ir jālabo. Datu labošana uz iesnieguma pamata ir maksas pakalpojums.

  2. Rēķina sagatavošana un nosūtīšana par datu labošanu
    Pēc iesnieguma saņemšanas par datu labošanu dzīvnieku, ganāmpulku vai novietņu reģistrā, iesniedzējam tiek nosūtīts uz e-pastu rēķins.

  3. Iesnieguma izpilde
    Datu labošanu veic pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā, pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā23.41 EUR
Datu vai dokumentu labošana reģistra datubāzē, izņemot gadījumu, ja to dara dzīvnieka īpašnieks21.00 EUR

Saņemt pakalpojumu