Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu izsniegšana Latvijas iedzīvotājiem viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs
  Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz ministrijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:
  1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
  2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
  3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās);
  4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
  5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
  6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos puntkus):
  6.1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  6.2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  6.3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Iesniegumu var iesniegt:
  • personīgi (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010; tālr. 67027240, 67027241 );
  • pa pastu (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (pasts@ldc.gov.lv) vai uz e- adresi

  Kontaktinformācija: Lauksaimniecības datu centrs, pasts@ldc.gov.lv vai e- adrese. Tālr. 67027240, 67027241.

  Lauksaimniecības datu centra rekvizīti
  Iestāde: Lauksaimniecības datu centrs
  Reģ. nr.: 90001840100
  PVN maksātāja reģ.nr.: LV90001840100
  Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija
  Konts valsts kasē: LV88TREL2160380004000
  Valsts kase: TRELLV22

  Izziņas tiek sagatavotas 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
  Lauksaimniecības datu centrs izziņas izsniedz latviešu valodā.

 3. Izziņas saņemšana
  Izziņu saņemšana
  Sagatavotās izziņas ir saņemamas personīgi LDC apmeklētāju pieņemšanas laikā pēc pieraksta
  Sagatavotās izziņas var tikt nosūtītas personai pa pastu ierakstītā vēstulē. Pasta izdevumus sedz izziņas piprasītājs.
  Informācija Pieprasījumus (iesniegums)