Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Elektroniskais mikročips - zirgu un mājas ( istabas ) dzīvnieku individuālai apzīmēšanai.
Dzīvnieka īpašnieks vai persona , kura ir tiesīga veikt mikročipēšanu.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  Dzīvnieka īpašnieks vai persona , kura ir tiesīga veikt dzīvnieka mikročipēšanu iesniedz rakstisku pieprasījumu Lauskaimniecības datu centrā (LDC) par mikročipa iegādi.
  LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu var pieprasīt sadaļā Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
  Ar mikročipu nolasītāja tehniskām specifikācijām un lietošanas instrukciju var iepazīties https://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas-lidzekli-un-elektroniskie-nol…

 2. Apstrādes solis
  Mikročipa pieprasītajam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz iesniegumā norādīto kontaktinformācijas adresi.

 3. Saņemšanas solis
  Pēc maksājuma saņemšanas mikročips (-i) tiek piegādāti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Injicējams transponders (mikročips) ar valsts kodu vai bez tā9.38 EUR

Saņemt pakalpojumu