Departaments risina jautājumus, kas saistīti ar LDC budžeta sagatavošanu un to izpildes kontroli, grāmatvedības uzskaites kārtošanu, personāla resursu vadīšanu un uzskaiti, lietvedības darba organizēšanu un koordinēšanu, informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu prasībām saskaņā ar atbilstošiem budžeta iestāžu darbību regulējošiem normatīviem aktiem un prasībām, iepirkumu un ekspluatācijas politikas īstenošanu, saimnieciskās darbības nodrošināšanu, darba aizsardzības pasākumu organizēšanu.

Darbinieki

Jeļena Martovicka

Departamenta direktore
jelena.martovicka [at] ldc.gov.lv