Koordinē publisko pakalpojumu metodoloģijas izstrādi un aktualizēšanu, ņemot vērā lopkopības attīstības tendences:

  • pakalpojumu elektronizācijas jomā;
  • dzīvnieku, novietņu un ganāmpulku reģistrēšanā;
  • publisko pakalpojumu jomā;
  • dzīvnieku identifikācijas līdzekļu apritē un uzskaitē;
  • sadarbība ar starptautiskajām organizācijām ICAR,IDF
  • informē sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku un to barības apritē iesaistīto personu reģistrēšanu, dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī ciltsdarbu.

Darbinieki

Evija Skujiņa

Departamenta direktore
evija.skujina [at] ldc.gov.lv