Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja novietnes reģistra ( objekta) dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē datu centru. Ja dati ir iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā reģistrē informāciju elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes ( objekta) datu izmaiņu reģistrēšanu Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums ar iepriekšējā turētāja piekrišanu! Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pārmaiņas novietnes datos var reģistrēt:
    Autorizējoties www.ldc.gov.lv Vienotā pieteikšanās sistēmā sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu Novietnes kartīti.
    vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs pārmaiņas novietnes datos var reģistrēt dzīvnieku īpašnieks tiešsaistē Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pārmaiņu reģistrācija elektroniski tiešsaistē ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos9.44 EUR
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu