Galvenie uzdevumi:

  • Ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistrēšana atbilstoši MK noteikumiem un ES prasībām;
  • Ciltsdarba pasākumu īstenošana mērķtiecīgai dzīvnieku ģenētisko un saimnieciski derīgo pazīmju izkopšanai;
  • Datu uzkrāšanas, apmaiņas un informācijas pieejamības riska analīzes nodrošināšana saskaņā ar ES prasībām;
  • Informācijas sagatavošana valsts atbalsta un ES maksājumu saņemšanai lopkopībā;
  • Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām ICAR, INTERBULL, EAAP;
  • Piedalīšanās lauksaimniecības izstādēs, semināros, apmācību organizēšanā un sanāksmēs.

Darbinieki

Ingūna Slice

Departamenta direktore
inguna.slice [at] ldc.gov.lv