Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai fiziskai personai, apstiprināt turēšanas tiesību pārņemšanu un veikt nodoto turēšanas tiesību anulēšanu.
Ja īpašnieks ir miris, e-pakalpojums nav pieejams turētājam.
Uzmanību! Dzīvnieka īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu. ” Veidlapa Nr.31

Procesa apraksts

 1. Pieteikšanās pakalpojumam
  Fiziska persona piesakās e-pakalpojuma „Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija” saņemšanai un piekrīt e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem vai reģistrēt notikumu klātienē VPVKAC, līdzi ņemot Personu apliecinošu dokumentu un Dzīvnieka pasi.
  Uzmanību!
  1. Lai klātienē veiktu turētāja maiņu dzīvniekam ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no dzīvnieka iepriekšējā turētāja.
  2. Dzīvnieka īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.”

 2. Pieprasa personai īpašumā reģistrēto un turējumā iegūstamo mājdzīvnieku sarakstus
  Pieprasa LDC sarakstu ar personai īpašumā reģistrētajiem mājdzīvniekiem un sarakstu ar turējumā iegūstamajiem mājdzīvniekiem. Ja kādā no sarakstiem tiek atgriezts vismaz viens ieraksts, tad tiek attēlots saraksts. Savukārt, ja nav ierakstu, tad lietotājam parāda atbilstošu paziņojumu un ir iespēja pabeigt pakalpojumu.

 3. Iepazīstas ar sev īpašumtiesībās reģistrēto un iegūstamo mājdzīvnieku sarakstiem
  Pakalpojuma saņēmējam tiek parādīti divi saraksti:
  - īpašumtiesībās reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
  - mājas (istabas) dzīvnieki, kuru turētāja tiesības paredzēts nodot sistēmā pašreiz autorizētai personai.

 4. Ievada mājdzīvnieka turētāja tiesību nodošanas notikuma datus
  Ja Pakalpojuma saņēmējs ir izvēlējies nodot sava mājdzīvnieka turētāja tiesības citai personai, tad ievada atbilstošos notikuma datus.

 5. Turētāja tiesību operācijas
  Pakalpojumu izmantojoša persona var apstiprināt, noraidīt vai nodot turētaja tiesības.

 6. Notikumu attēlošana
  Tiek attēloti paziņojumi kuri ir saistīti ar notikumu apstrādi (notikumu reģistrācija, kļūdas paziņojum).

 7. Pakalpojuma pabeigšana
  Pakalpojuma saņēmējs beidz darbu ar e-pakalpojumu, notiek pāreja portālā uz dzīves situāciju „Lauksaimniecība”.

Saņemt pakalpojumu