Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai un apstiprināt īpašumtiesību pārņemšanu.
Ja īpašnieks ir miris, tad e-pakalpojums nav pieejams.
Īpašumtiesības miruša īpašnieka gadījumā, var mainīt, ja ir mantojuma apliecība. Aizpilda 30. veidlapu – ‘Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku’, norādot īpašnieka maiņu vai Dzīvnieka īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.”

Procesa apraksts

 1. Pieteikšanās pakalpojumam
  Klientam ir nepieciešams pieteikties izvēlētam pakalpojumam Latvija.lv portālā vai reģistrēt notikumu klātienē VPVKAC, līdzi ņemot Personu apliecinošu dokumentu un Dzīvnieka pasi.
  Uzmanību!
  1. Lai klātienē veiktu īpašumtiesību maiņu dzīvniekam ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no dzīvnieka iepriekšējā īpašnieka.
  2. Ja īpašnieks ir miris, tad e-pakalpojums nav pieejams.

  3.Īpašumtiesības miruša dzīvnieka īpašnieka gadījumā, var mainīt, ja ir mantojuma apliecība. Aizpilda 31. veidlapu – ‘Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku’, norādot īpašnieka maiņu.
  4. Dzīvnieka īpašnieka nāves gadījumā - Persona, kas apņemas kļūt par turētāju reģistrētam mājas (istabas) dzīvniekam uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus, vai – īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā – līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai, iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu. ” Veidlapa Nr.31

 2. Iepazīšanos ar sev pieejamo sarakstu
  Pakalpojuma saņēmējam tiek parādīti divi saraksti:
  - īpašumtiesībās reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
  - mājas (istabas) dzīvnieki, kuru īpašumtiesības paredzēts nodot sistēmā pašreiz autorizētai personai.
  Formā pieejama iespēja atjaunināt datus sarakstos.

 3. Īpašumtiesību nodošana, pieņemšana, noraidīšana.
  Izvēloties no sarakstiem dzīvniekus ir iespējams veikt īpašumtiesību nodošanas, pieņemšanas vai noraidīšanas operācijas.

 4. Paziņojums par notikumu
  Tiek attēloti paziņojumi par notikumiem (par notikuma reģistrāciju, kļūdas paziņojumi)

 5. Pakalpojuma pabeigšana
  Pakalpojuma saņēmējs beidz darbu ar e-pakalpojumu, notiek pāreja Portālā uz dzīves situāciju „Lauksaimniecība”.

Saņemt pakalpojumu